եկո՛ւր եկո՛ւր
ամբողջութեամբդ
աղուոր շաբաթավերջ😌
չուզողները