Կոհակներու կատարները
խաղաղութիւն ամենեցուն
Ծովէ ծով Հայաստան
Հերոսո՛վդ