մեզմէ ո՞վ չունի մէկ հատ ասկէ 😅
Կայլակ
անջինջ
ինչ
Զրաբանել թէ Սրաբանել