մեզմէ ո՞վ չունի մէկ հատ ասկէ 😅
Ածխածին
Կապուտկեկ
ժահր
երեսէ իյնալ