հրաշքներուն
Վալանթայնին մինակ ըլլալէն աւելի փիս բաներ
սիրտ լայն պահէ
վաղը կ՚ըլլայ