Մեծ Կոմիտաս
Այսօր կաղանդ է
Շիրին ըլլալ շարթ է
չէ դադրած