Եւ անշուշտ սէրը սէր է, քեզի ի՞նչ🌈
հպարտութեան շաբաթ