հպարտութեան շաբաթ
Եւ անշուշտ սէրը սէր է, քեզի ի՞նչ🌈