👊
քոյրիկութիւն ֆորէւըր
եկուր քոյրիկս💪
Ինչպէս որ եմ