Պատրաստող՝

Հոս եկուր ծօ
…ուր որ չեմ
մէկ ժահրնոց
…ճանիկս