Իմ մարմինս, իմ որոշումս
քեզի՞
#8ՄարտՊայքարիՕր
#քոյրիկութիւնֆօրէվըր