Շնորհակալոթիւն Վահան Քերովբեան այս աղուոր բառախաղին համար։

նորէն փորձէ🎯
Այսօր ասանկ օր մըն է
այս Ապրիլ ալ ասանկ
Նոյեմբեր🍁🍂