Շնորհակալոթիւն Վահան Քերովբեան այս աղուոր բառախաղին համար։

փարոսներուն պատմութիւնները
չուզողները
եկո՛ւր եկո՛ւր
Հովին բերածը գամին կը տանի