Շնորհակալոթիւն Վահան Քերովբեան այս աղուոր բառախաղին համար։

Լաւ որ կաք🤗
այս Ապրիլ ալ ասանկ
անուշ ըլլայ⏳❤
յիշեցնամ կարգով