Վալանթայնին մինակ ըլլալէն աւելի փիս բաներ
այս ամիսը շակկը սիրեմ
դիր դիր կու գամ կոր ☕️
Միասին