անշուշտ կրնամ💪
#քոյրիկութիւնֆօրէվըր
Իմ մարմինս, իմ որոշումս
քեզի՞