շատ կերանք
Պատին վրայ ճանճ կայ
չըլլալիք
ԻԻԻՆՆՆՉՉՉՉՉ…