տուն աղուոր տուն
Մոռնալու համար կամ յիշելու համար 💃
քով-covid
աղուոր բաներ մտածէ