100 Պատկեր

«100 պատկեր»ը կարճ թատերախաղիկներու շարք մըն է, որ կ’ընդգրկէ առօրեայ կեանքի զանազան կացութիւններու մէջ գործածուող արեւմտահայերէն տրամադրելի հիմնական բառեր ու արտայայտութիւններ։
1 բարեւ
2 ներողութիւն
3 ո՞ւր է
4 ի՞նչ
4⁺ ի՞նչ է
5 հոս հոդ հոն
5⁺ հոս է, հոդ է, հոն է
6 այո, ոչ