մի՛ վախնաք
դիր դիր կու գամ կոր ☕️
Աղուոր եղիր
պարետի թուղթ