Ես կրնամ
Ինքզինքիդ պէս😎
հերոսներս
էրքէկութիւն մի ծախէք