ու անոր շրթները, արցունքէն աղի, դողդղացին
Հրանդ Տինք #13տարի
Ծովէն վերջ
խենթացողի դէմքը