ոչինչ կրնար
Կայլակ
սե՜ւ, խաւա՜ր…
Ծովէ ծով Հայաստան