սիրտդ մաքուր է
Կը նայի՞ս
Քալեցուր
սուրճը դրէք կու գանք կոր