Բառերը
Շիրին ըլլալ շարթ է
Անոր համար…
Պէյրութ Փարիզ