խաղողութիւն ամէնէցուն
հէչ մի՛ ըսեր
Ատիս Հարմանտեան
մէկ ժահրնոց