Չեն արժեր
աղուոր բաներ մտածէ
Հովին բերածը գամին կը տանի
աղուոր շաբաթավերջ😌