Այսօր ասանկ օր մըն է
վաղը կ՚ըլլայ
Բամբասանք
նորմալը տակաւին ձանձրալի է