Պիտի մաքրենք💪
#բռնութեան_ձայնը
մի՛ արդուկեր
#8Մարտ