Պատին վրայ ճանճ կայ
Դու՞ն
Այսօր գոցեցինք
Ինծի դուք խենթացուցիք