ի՞նչ կ՚ընէք կոր
Շնորհաւոր Զատիկ
նայինք
կ՚ըլլայ կ՚ըլլայ