Նորէն սրբագրեր են
Մայրենի լեզուի օրը շնորհաւոր ըլլայ ❤️
Գործիդ նայէ պապամ
օք✓