Նորէն սրբագրեր են
Գործիդ նայէ պապամ
օք✓
Մայրենի լեզուի օրը շնորհաւոր ըլլայ ❤️