Գործիդ նայէ պապամ
Նորէն սրբագրեր են
օք✓
Մայրենի լեզուի օրը շնորհաւոր ըլլայ ❤️