Սպասել շրթունքներուն
Ծնունդս
Ոչ քեզմէ աղուոր
Մեծ Կոմիտաս