1 բարեւ
6 այո, ոչ
2 ներողութիւն
5⁺ հոս է, հոդ է, հոն է