5⁺ հոս է, հոդ է, հոն է
2 ներողութիւն
3 ո՞ւր է
4 ի՞նչ