մեռած լճի մը հանգոյն
չկրցար մաս կազմել
խենթը
չէ դադրած