Շատ կարճ է…
ամբողջ աշխարհը
Այսօր կաղանդ է
Ինչո՞ւ աղուոր ես