Ու քընացաւ կուրծքիս վրայ…
Օ՜ մատներս իմ որ ժամերով լողացին
Մազերուն մէջ յորդառատ.

ապրիլ վիշտը
մարդ չի գիտեր
կէս ժպտուն
հեռացողը չէր