Ու քընացաւ կուրծքիս վրայ…
Օ՜ մատներս իմ որ ժամերով լողացին
Մազերուն մէջ յորդառատ.

Ես դուն ան եւ սէրը
Անունդ
Վերջին ճամբորդը
Անոր համար…