Ու քընացաւ կուրծքիս վրայ…
Օ՜ մատներս իմ որ ժամերով լողացին
Մազերուն մէջ յորդառատ.

Պիտի գոռամ
պարտէզները
#կեցցէ1մայիս ✊
Սպասել շրթունքներուն