Պատրաստող՝

նայէ
Այսօր գոցեցինք
բերնէ բերան
Վալլա պրավօ