Պատրաստող՝

Վաղը չկայ որ…
Ո՞ւր փախչիլ
Ծովէ ծով Հայաստան
խաղաղութիւն ամենեցուն