Պատրաստող՝

Կայլակ
խաղաղութիւն ամենեցուն
ես եմ
Այսօր կաղանդ է