Պատրաստող՝

կորը կը սիրենք կոր
զէվզէկ մըն ես
օք✓
Գործիդ նայէ պապամ