Պատրաստող՝

Մայրենի լեզուի օրը շնորհաւոր ըլլայ ❤️
օք✓
կորը կը սիրենք կոր
Գործիդ նայէ պապամ