խենթացողի դէմքը
Վերջին ընդրիք
խնդայի
սե՜ւ, խաւա՜ր…