խենթը
Շիրին ըլլալ շարթ է
Իրիկունը
սպասումը վերջանայ