միասին զօրաւոր ենք
քոյրիկութիւն ֆորէւըր
Ես ազատ եմ
իսկական տղամարդը