Էշու չափ եղանք…
Իմ մարմինս, իմ որոշումս
Ես կրնամ
անշուշտ կրնամ💪