քոյրիկութիւն ֆորէւըր
👊
#քոյրիկութիւնֆօրէվըր
Ինչպէս որ եմ