#բռնութեան_ձայնը
Պիտի պայքարինք
թաղենք հայրիշխանութիւնը
Ինչպէս որ եմ