եկո՛ւր եկո՛ւր
հինգ նշան հաուննալու
լուծումը ի՞նչ է
սիրտ լայն պահէ