Ամբողջական խօսքերը կարելի է գտնել այստեղ։

Ձեւաւորումը պատրաստուած է գործածելով ծաղիկի գծագրութիւնը առնուած այստեղէն՝ pikisuperstar / Freepik

 

Ողոք
խենթը
Դու տէր ես
խնդայի