«Երբոր Պոլիս հասայ, գարունը, Վոսփորի դրախտային եղանակը ծնծնալու վրայ էր…»
– Օննիկ Չիֆթէ Սարաֆ, «Միամիտի մը արկածները», Մասիս, թիւ 39, 1904։

Երգին յիշատակը
Ես դուն ան եւ սէրը
ոչինչ կրնար
ես եմ