«Լուսինը իր արծաթեայ շողերը կ’անձրեւէր ծովուն վրայ եւ կոհակներու կատարները կը պսպղային սատափեայ քթթումներով։»
-Զապէլ Եսայեան, «Սիլիհտարի պարտէզները», 1935

եւ ոչ ոք
հեռացողը չէր
ճրագալոյց
Միապաղաղ