«Լուսինը իր արծաթեայ շողերը կ’անձրեւէր ծովուն վրայ եւ կոհակներու կատարները կը պսպղային սատափեայ քթթումներով։»
-Զապէլ Եսայեան, «Սիլիհտարի պարտէզները», 1935

Այսօր կաղանդ է
Ի վերջոյ
Ես դուն ան եւ սէրը
ինքնաճանաչ