«Լուսինը իր արծաթեայ շողերը կ’անձրեւէր ծովուն վրայ եւ կոհակներու կատարները կը պսպղային սատափեայ քթթումներով։»
-Զապէլ Եսայեան, «Սիլիհտարի պարտէզները», 1935

Մեր տունը
Լոյսն աղուոր է
մրջիւնի բոյն մը
Բառերը