Զապէլ Եսայեան, «Սիլիհտարի Պարտէզները», 1935:

Նկարը՝ Յովհաննէս Այվազովսկիի, «Լուսինով լուսաւորուած տեսարան եւ նաւ մը» գործէն մանրամասնութիւն, 1881

Զապէլ Եսայեան
Արմատ արձակել
Բանուորուհին
Հրանդ Տինք #13տարի