Նարօտ Ավճը

Նարօտ Ավճը

Աղուոր ճաշեր

Նարօտը կը զրուցէ աղուոր ճաշեր պատրաստողներու հետ, կը հաւաքէ անոնց պատմութիւնները եւ իւրաքանչիւրին հետ կը պատրաստէ բան մը, բաժնելու համար բոլորիս հետ։ Անուշ ըլլայ։