ի՞նչ կ՚ընէք կոր
Փորձը փորձանք չէ
նայինք
Վազ մի անցնիր