Սէրը սէր է

Սէրը սէր է եւ վերջ։ Քեզի՞ ինչ ով որու կը սիրէ։ Քեզի՞ ինչ ով ինչ տեսակ կեանք կ՚ուզէ ապրիլ։ Իրար օգնենք որ այս կեանքը աղուոր ըլլայ բոլորիս համար։ Պզտիկ ծրագիր մը որ կը զբաղի սեռային փոքրամասնութիւններու իրաւունքներով։
Եւ անշուշտ սէրը սէր է, քեզի ի՞նչ🌈
հպարտութեան շաբաթ
Քեզի ի՞նչ