Կեանքին մէջ բաժանում ալ կայ
Էջ մը ապագայ հայ պատմութենէն
Սիրտս կը դողայ…
Արմատ արձակել