Տենչանքներու քառուղին
Չամչով կարկանդակ
Ինչո՞ւ աղուոր ես
Կատու