Պիլը Պոլիս այցելած է 1964 թուականին, Պիթլիս երթալու իր ճամբուն վրայ։ Այս ճամբորդութեան ընթացքին Սարոյեանին ուղեկցած է Պետրոս Զօպեանը, Պոլսահայ խմբագիր, ճարտարապետ եւ մտաւորականը։ Զօպեան ապա գրած է իր յուշերը Սարոյեանի հետ։ Սարոյեան Պոլսոյ մէջ անցուցած է քանի մը օր, որոնց ընթացքին ունեցած է տարբեր հանդիպումներ։ Այս քարտէսը ցոյց կու տայ այդ վայրերը, Զոպեանի գիրքէն մէջբերումներով։

Զոպեանի գիրքը «Դէպի Պիթլիս Ուիլիըմ Սարոյեանի Հետ» գիրքը պատրաստուած է Արաս Հրատարակչատան կողմէ եւ հրատարակուած է Պոլսոյ մէջ 2003 թուականին։

Քարտէսը պատրաստուած է «աղուոր բաներ»-ու անձնակազմին կողմէ։