Ախպարներու պատմութիւններ

Ոմանք կ՚ըսեն «ներգաղթ», ուրիշներ «հայրենադարձութիւն», ուրիշներու համար ամենէն մեծ դժբախտութիւնն է, ոմանք լման մոռցած են այս դրուագը։ 1940-ականներուն արեւմտահայերու Հայաստան գաղթին պատմութիւնները քով քովի բերել կը ջանանք։

Անի Տէկիրմէնճեան