Դիմակահանդէս

Դիմակահանդէս մըն է։ Sունէն արագ կը գտնենք առարկայ մը որ քառակուսի է, ետքը ուրիշ մը որ եռանկիւն է, ապա կլոր եւ վերջապէս բազմանկիւն: Ահաւասիկ գիտենք ձեւերուն անունները, հիմա կրնանք դիմակները շինել: Ամէն մէկս կ՚որոշենք թէ ինչ ձեւի դիմակ մը կ՚ուզենք… Յաջորդ հանդիպումներուն ի՞նչ պիտի պատահի։

Յարութ
Նիքոլաս
Սոֆիա
Ստեփան
Վազգէն